top of page

Mae pabell Y Berllan yn cael ei henw o'r cae lle mae'n gorwedd. Gydag ystafell wely maint brenin; caban "cwtsh" ychwanegol maint brenin; a dau wely sengl ar y llawr mesanîn, mae'r Berllan yn berffaith ar gyfer teuluoedd neu grwpiau llai.

Mae gan y babell bopeth sydd ei angen ar gyfer gwyliau moethus; cegin; ystafell ymolchi; ac ystafell fyw / bwyta; yn ogystal â thân coed i'ch cadw'n gynnes yn ystod y misoedd oerach!

Cymerwch olwg ar ein hargaeledd ar AirBnB, ond dewch aton ni yn uniongyrchol am y prisiau gorau!

*NODWCH, LLEIAFSWM O 3 NOSON AR BENWYTHNOSAU NEU 4 NOSON GANOL WYTHNOS, GYDA CHYRRAEDD A GADAEL UN AI AR DDYDD LLUN NEU DDYDD GWENER!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt isod!

Y BERLLAN (cysgu 6)
* gyda thwba twym

CONTACT

Am y pris gorau, ymholiadau cyffredinol a gwybodaeth bellach, cysylltwch â ni yn uniongyrchol:

Success! Message received.

bottom of page