top of page

trwytho mewn hanes

Cestyll, maenordai, Gerddi Botaneg a mwyngloddiau aur Rhufeinig. Cewch eich sbwylio gan y dewis!

I'm an image title
I'm an image title
I'm an image title
I'm an image title
I'm an image title
I'm an image title
MARCHOGAETH 

Mae gan Ganolfan Farchogaeth Dinefwr amrywiaeth o geffylau a merlod at bob gallu a lefel, o ferlod ffrwyn plwm i geffylau dressage lefel uwch a neidwyr sioe Gradd B; rhai sy'n wych i reidwyr nerfus a'r rhai mwy profiadol hefyd! Dim ond tair milltir o Gelli Glamping.

Canolfan Farchogaeth Dinefwr
Llandyfan
SA18 2UD

dinefwrriding@btconnect.com

TAI HANESYDDOL

Mae Tŷ Newton yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ystâd hynod Dinefwr i’w weld o’ch pabell, ac ychydig i lawr y ffordd mae Parc Gwledig Gelli Aur a gynlluniwyd mewn arddull gothig. Ymwelwch â chanolfan Adar Ysglyfaethus Prydain yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, sydd o fewn y faenor furiog yn Neuadd Middleton. Heb sôn am y gem yn y goron, Gerddi Aberglasne yn Llangathen. Hyn i gyd o fewn deng milltir i'ch cartref oddi cartref!

HEIDDIO

Rhwydwaith mawr o lwybrau troed, ar gyfer cerddwyr o bob gallu, ar garreg eich drws. 

BEICIO MYNYDD

Brechfa yw'r gyrchfan berffaith ar gyfer beicwyr mynydd o bob gallu. Mae Llwybr Gorlech, a ddyluniwyd gan Rowan Sorrell, yn cynnwys tair dringfa a disgyniad mawr yn ymestyn dros 19km. Gall reidwyr mwy hyderus hefyd brofi eu harsenal llawn o sgiliau ar nodweddion brawychus ond gwefreiddiol Llwybr y Gigfran sydd wedi'i raddio'n ddu!

Mewn cyferbyniad, mae Llwybr y Dderwen yn fan cychwyn i deuluoedd a dechreuwyr ac yn gyflwyniad gwych i feicio mynydd.

Mae pob llwybr yn dangos Coedwig Brechfa ar ei gorau.

bottom of page