top of page

YR ODYN(cysgu 4)
*gyda thwba twym preifat!

Newydd ddyfodiad i Gelli Glamping yw pabell saffari Yr Odyn! Mae'r enw yn deillio o gae cyfagos, lle roedd yna odyn galch ers talwm. Gydag ystafell wely maint brenin; ystafell bync lai; ystafell ymolchi; a chegin llawn offer, mae'r Odyn yn berffaith ar gyfer cyplau neu deuluoedd llai!

Cymerwch olwg ar ein hargaeledd ar AirBnB, ond dewch aton ni yn uniongyrchol am y prisiau gorau!

*NODWCH, LLEIAFSWM O 3 NOSON AR BENWYTHNOSAU NEU 4 NOSON GANOL WYTHNOS, GYDA CHYRRAEDD A GADAEL UN AI AR DDYDD LLUN NEU DDYDD GWENER!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt isod!

CONTACT

Am y pris gorau, ymholiadau cyffredinol a gwybodaeth bellach, cysylltwch â ni yn uniongyrchol:

Success! Message received.

bottom of page